Fuero Games Sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 projektu o nazwie: „Opracowanie systemu AITeF do automatycznego testowania oraz badania parametrów gier typu Multiplayer F2P”.

Cel projektu:

Stworzenie Systemu AITeF (Artificial Inteligence Test Framework), który służyć będzie do automatycznego, dynamicznego testowania oraz badania parametrów gier typu Multiplayer Free-To-Play (F2P), z zastosowaniem sztucznej inteligencji. Kluczowym problemem badawczym jest brak w obecnym stanie techniki narzędzia, pozwalającego na przeprowadzenie w pełni automatycznych testów kodu programistycznego gry komputerowej Multiplayer F2P. Główny problem stanowi nieliniowa i rozbudowana rozgrywka, a także dynamizm zmian wprowadzanych w grze podczas jej produkcji. Rozwiązanie Fuero Games – System AITeF – będzie pierwszym kompleksowym narzędziem technologicznym do testowania gier Multiplayer F2P.

Wyróżniki projektu:

  • automatyczne generowanie scenariuszy testowych
  • system samouczący się, dzięki czemu jako całość będzie w stanie przetestować nieliniową fabułę gry, starając się zbadać wszystkie ścieżki możliwe do wybrania przez użytkownika
  • testowanie gry na wielu urządzeniach jednocześnie
  • innowacyjne w skali światowej mechanizmy, takie jak genetyczny wybór optymalnych ścieżek w grafach, algorytmy do rozwiązywania problemów w grafach, rozwiązania kontenerowe w chmurze czy analiza i rozpoznawanie obrazów

Wartość projektu: 3 137 083,68 PLN
Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej: 2 369 159,44 PLN